مدیر تولید کارخانه

  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: ابراهیم بدوی

  تحصیلات:
  لیسانس مهندسی شیمی گرایش گاز

  سوابق شغلی:
  1- کارشناس متریال - گاز لامرد
  2- کارشناس و ناظر رنگ و سندبلاست - منطقه عسلویه
  3- بازرس و کارشناس کنترل کیفی - پتروشیمی ماهشهر
  4- نظارت بر نصب تجهیزات سالن تولید شکر کارخانه شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی
  5- لاین یابی و موقعیت یابی لاین های سالن تولید شکر زرد شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی
  6- بررسی PID و نقشه های کلیه لاین های تصفیه شکر
  7- کارشناسی، نظات، تحویل، تحول و تأیید لاین های سالن تصفیه شکر شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی از شرکت فالق صنعت(مجری پروژه) به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  8- کارشناسی، نظات، تحویل، تحول و تأیید تجهیزات نصب شده سالن آسیاب، تولید شکر زرد و سفید شرکت کشت و صنعت دهخدا از شرکت فالق صنعت به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی