مدیر امور حقوقی و املاک
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: هادی صرخه

تحصیلات:
لیسانس حقوق

سوابق شغلی:
1- کارشناس روابط کار شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- متصدی امور دفتری شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان