مدیر امور حقوقی و املاک
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: هادی صرخه

  تحصیلات:
  لیسانس حقوق

  سوابق شغلی:
  1- کارشناس روابط کار شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  2- متصدی امور دفتری شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان