فرم شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا و خدمات

این فرم به‌منظور شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران، شرکت‌ها و تامین‌کنندگان کالا و خدمات می‌باشد که پس از مطرح شدن در کمیته ارزیابی، در صورت کسب امتیاز لازم در لیست تامین کنندگان مورد تایید این شرکت قرار خواهند گرفت و اطلاعات آن در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی محفوظ خواهد ماند.
تکمیل این فرم هیچگونه مسئولیتی جهت ارجاع کار توسط شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی، به تکمیل‌کنندگان ایجاد نخواهد کرد.

 


***فرم اطلاعات تامین کنندگان***