بیوگرافی مدیر عامل
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: تورج بهادری


  تحصیلات:
  لیسانس مهندسی کشاورزی 

  سوابق شغلی:
  1- معاونت کشاورزی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
  2- مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  3- مدیریت برنامه ریزی، پشتیبانی و پیمان و رسیدگی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  4- سرپرست مدیریت برنامه ریزی، پشتیبانی و پیمان و رسیدگی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  5- سازمان شهرداری و پارک ها