ذبیح اله بهرامی

نام و نام خانوادگی : ذبیح اله بهرامی
پست سازمانی : مدیر فنی و مهندسی
ایمیل : maptec@ymail.com

ابراهیم موسوی پور

نام و نام خانوادگی : ابراهیم موسوی پور
پست سازمانی : مدیر انرژی
ایمیل : moosavipoor@gmail.com

عباسعلی باقری وانانی

نام و نام خانوادگی : عباسعلی باقری وانانی
پست سازمانی : مدیر برق و ابزاردقیق
ایمیل : bagheri.v@gmail.com

ساسان احمدی

نام و نام خانوادگی : ساسان احمدی
پست سازمانی : مدیر کنترل کیفیت
ایمیل : Sa.Ahmadi58@yahoo.com

علیرضا دورباشی

نام و نام خانوادگی : علیرضا دورباشی
پست سازمانی : مدیر آسیاب
ایمیل :