نام و نام خانوادگي : سیروس نیری
پست سازمانی : معاون صنعت
ایمیل : sirous_nayeri @yahoo.com

الف : سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه شهید چمران اهواز

لیسانس مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه آزاد اسلامی


ب : سوابق شغلی

شرکت کشت و صنعت کارون :
 • رئیس کارگاههای فنی
 • رئیس اداره ماشین آلات سنگین
 • رئیس اداره ماشین آلات دروگر
 • کارشناس ارشد فنی ماشین آلات
 • عضو هیأت مدیره شرکت ماشین آلات

شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان :
 • مدیرتجهیزات مکانیکی

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان :
 • مدیرتجهیزات مکانیکی
 • مدیربرداشت
 • معاون صنعت
 • مدیرپروژه تکمیل کارخانه شکرفارابی با حفظ سمت

پ : گواهینامه هایی تخصصی و علمی اخذ شده

 • دوره مدیریت دارائیهای فیزیکی از دانشگاه تورونتو کانادا (نگهداری و تعمیرات)
 • دوره پیشرفته انرژی درکشور بلژیک
 • دوره آموزشی پیشرفته هیدرولیک از کشور آلمان
 • دوره آموزشی ماشین آلات دروگر نیشکر از کشور استرالیا
 • دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات کارخانجات درکشور جمهوری چک
 • جوش اسپری بروی میل لنگ های سنگین در شرکت میتسوبیشی
 • دوره پیشرفته نگهداری و تعمیرات ماشین آلات سنگین بنز درکشور آلمان
 • دوره مدیریتهای پیشرفته
 • دوره آموزش نیروگاهی و هیدرولیک پیشرفته
 • دوره های آموزشی متنوع عمومی ، ایمنی ، ISO و غیره
 • ارائه مقالات فنی جهت سمینارها و شرکت در سمینارهای مختلف