خواهشمند است در صورت تمایل به ارتباط با روابط عمومی کشت و صنعت حکیم فارابی، فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید.